Монгол улсын засгийн газрын 2007 оны 95 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглэхийг хязгаарласан химийн хорт ба аюултай бодисын жагсаалт.

Нүүр хуудас /

Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн бодис