Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/116 дугаар тушаалаар Химийн хорт болон аюултай бодис ашигладаг бүх төрлийн лаборатори, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон сургуулиуд химийн бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн бичгийг авах шаардлагатай.

Нүүр хуудас /

Бүтээгдэхүүний жагсаалт

* Энэхүү жагсаалт нь химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөл бүхий судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдэд хамаарна. /БОАЖС, ГХС-ын 2020 оны А/60, А/12 дугаар тушаалаар нэмсэн/
* Экспортлох зөвшөөрөл олгох