2023-08-08
13 УДАА
СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

MERIT Төслийн үндэсний зөвлөх баг болон Канад Улсын техникийн зөвлөхүүд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран боловсруулсан.

“Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн хяналт-шинжилгээний хээрийн гарын авлага”,

“Уурхайн усны нөөц, чанарын хяналт-шинжилгээний хээрийн гарын авлага”-ын сургагч багш бэлтгэх зорилготой 10сарын6, 7нд 2өдрийн сургалт болж өндөрлөлөө.

 2 өдрийн, танхим болон онлайн хосолсон сургалт "УУРХАЙН УСНЫ НӨӨЦИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ" , "УУРХАЙН ХААЛТ БА НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ҮР ДҮН, ХЯНАЛТ " сэдвээр илтгэл тавин сургагч багш нартай нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулж санал бодлоо солилцлоо.

Сургалтад Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний төвийн холбогдох албан хаагчид хамрагдлаа.