2023-08-08
6 УДАА
УУЛ УУРХАЙН ТӨСЛҮҮД БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛЖ БАЙГААГ, СУДЛАХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/160 тоот тушаалаар, уул уурхайн төслүүдээс байгаль орчинд үзүүлж буй бохирдлыг судлах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.
МУ-н говийн бүс нутгийн Говь сүмбэр, Дорноговь аймгийн хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 22 уурхайн дээр судалгаа, шинжилгээ хийж ажиллаа.